Montasjearbeid

Vanligvis brukes betong i kombinasjon med stål i byggbransjen. Bruk av prefab sammen med stål gir reduserte kostnader og sparer tid.

Vi tilbyr montasje av følgende prefab elementer:

  • Koloner
  • Bjelker
  • Vegger
  • Hulldekker, TT Dekker
  • Plattendekker
  • Trapper og Repos