Landvertter

Plats: Göteborg, Sverige

Byggnadstyp: Flygplats utvidgning, hotell

Arbetet gjort:
• Montering av betongelement

Färdig: 2020