Multilager

Plats: Malmö, Sverige

Byggnadstyp: Logistikbyggnad, med frys, kyl, torrlager samt kontor. ca16000 m²

Arbetet gjort:
• Montering av betongelement
• Montering av stålkonstruktioner

Färdig: 2019