Montage KL-trä Limträ

Cross Laminated Timer (CLT) är ett miljövänligt byggmaterial som används inom byggbranschen. Vi tillhandahåller monteringstjänster av sådana element och samarbetar med de största tillverkarna av CLT.