Montering

Kombination av betong och stål är det vanliga sättet att bygga. Användning av prefabricerade stål- och betongelement ger både ekonomiska och tidsbesparande möjligheter.

Vi erbjuder montering av följande prefabricerade element:

  • Pelare
  • Balk
  • Väggelement
  • HDF och TT kassetter
  • Plattbärlag
  • Trappor