Efterspänd armering

Efterspänd armering i bjälklag eller balk  är en välkänd teknik som används vid konstruktion av broar och andra infrastrukturprojekt. Vårt företag erbjuder efterspänd armering i  bjälklag för kommersiella, bostadshus och parkeringsplatser på flera nivåer. Jämfört med standard prefabricerad lösning har efterspända bjälklag  följande fördelar:

  • Flexibel projektering
  • Stora spännvidder och färre antal pelare)
  • Minskad tjocklek på bjälklag
  • Topping ej nödvändigt
  • Bättre ljudisolering