Totalentreprenad stomme

Totalentreprenad tjänster inkluderar alla huvudkomponenter för er stomme - projektering, leverans av material/element och utförande. För att vara kostnadseffektivt kombinerar vi gjutning på plats med prefabricerade betongelement och lätta material. Vi tillhandahåller flexibla leveransvillkor och god kvalitet på produkterna.